„Zrób sobie skwer” – projekt wybrany do realizacji w ramach Budżetu Partycypacyjnego 2015

Opublikowany: 4 lutego 2015 16:57:17, przez Iwona Twarowska

W dniu 3 lutego 2015 r. w siedzibie ZTP odbyło się spotkanie dotyczące rozpoczętej realizacji projektu „Zrób sobie skwer”. W spotkaniu zorganizowanym przez Zarząd Terenów Publicznych wzięli udział przedstawiciele Stowarzyszenia Projekt Polska, Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych Stacja Muranów, Fundacji Integracja, Wspólnoty Mieszkaniowej Andersa 13 oraz Rady Osiedla Muranów.

Projekt „Zrób sobie skwer” realizowany będzie w przestrzeni miejskiej na terenie Skweru Więźniów Politycznych Stalinizmu zlokalizowanego pomiędzy ul. Nowolipki, ul. Andersa i ul. Anielewicza. Głównym założeniem tego projektu jest uspołecznienie przestrzeni oraz wprowadzenie nowych funkcji dla skweru.

Zarząd Terenów Publicznych przedstawił koncepcję zagospodarowania skweru obejmującą wprowadzenie założeń projektu „Zrób sobie skweru” rozszerzonego o kompleksowy remont całej przestrzeni, który wykracza poza ramy tego projektu.

Zespół projektowy przedstawił planowane działania projektowe w zakresie wprowadzenia programu funkcjonalno-przestrzennego, strefowania przestrzeni, remontu nawierzchni, remontu oświetlenia, wprowadzenia nowego wyposażenia, zieleni itp. Przedstawiona koncepcja zagospodarowania Skweru Więźniów Politycznych Stalinizmu została zaakceptowana przez uczestników spotkania. Zgłoszone uwagi w zakresie konieczności zwiększenia ilości stojaków rowerowych w rejonie budynków, koloru projektowanych nawierzchni, doboru gatunkowego korespondującego z zastosowanym na sąsiadującym terenie Skweru T. Bądarzewskiej zostaną uwzględnione przez projektanta. Koncepcja wraz z wizualizacjami uwzgledniająca zgłoszone uwagi zostanie zaprezentowana na stronie www.ztp.waw.pl pod koniec lutego 2015 r.

Obecnie prezentujemy materiały robocze zaprezentowane w dniu 3 lutego 2015 r.