Odsłonięcie tablicy upamiętniającej postać ks. prałata Wacława Karłowicza

Opublikowany: 11 lutego 2015 03:40:48, przez Tobiasz Budzyński

W dniu 7 lutego 2015 r. o godz. 12.00 miało miejsce uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej ks. Wacława Karłowicza. Tablica została umieszczona na elewacji budynku Archiwum Głównego Akt Dawnych, przy ul. Długiej 7 w Warszawie, w którym ksiądz Karłowicz organizował szpital podczas Powstania Warszawskiego.

Uroczystego odsłonięcia tablicy dokonał Pan Witold Paszyński - wiceprezydent m.st. Warszawy, Pan Andrzej Melak – bliski przyjaciel ks. prałata oraz przewodniczący Kręgu Pamięci Narodowej; Pan Józef Heliński – przyjaciel księdza prałata i projektant tablicy; Pani Maria Pladys – bratanica ks. Karłowicza oraz Pani Małgorzata Naimska – zastępca dyrektora stołecznego Biura Kultury, która w imieniu Pani Hanny Gronkiewicz Waltz odczytała okolicznościowy list. Pani Prezydent przypomniała bohaterskie czyny ks. Wacława Karłowicza, podczas Powstania Warszawskiego, m.in. kiedy to kapelan warszawski uratował z płonącej Archikatedry krucyfiks z kaplicy Baryczków. Ponadto w uroczystościach udział wzięli przedstawiciele kancelarii prezydenta RP, przedstawiciele władz samorządowych, środowiska kombatanckie i historyczne, liczne poczty sztandarowe, rodzina ks. Karłowicza, funkcjonariusze policji, wojska i straży miejskiej, przyjaciele i okoliczni mieszkańcy oraz kapłani, m.in. bp. Józef Górzyński, który wspólnie z księżmi dokonał poświęcenia tablicy. Tablica została zrealizowana na zlecenie Zarządu Terenów Publicznych przez firmę „STYLMET Grzegorz Sienicki” z siedzibą w Warszawie jako odlew z mosiądzu.