Wymiana drzew jako uzupełnienie historycznej kompozycji Ogrodu Krasińskich

Opublikowany: 11 lutego 2015 09:54:18, przez Tobiasz Budzyński

Zgodnie z decyzją nr 48Z/15 z dnia 29 stycznia 2015 roku Stołecznego Konserwatora Zabytków do końca listopada br. posadzone zostaną dwa klony pospolite o obwodach pni 30-35 cm. Nasadzenia te wykonane będą w miejscach wskazanych do usunięcia dwóch klonów pospolitych, których stan zachowania (bardzo duża podatność za złamanie, zmurszałe i popękane pnie) i wykazane w ekspertyzach dendrologicznych, realne zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników, nie pozwalają na ich pozostawienie na terenie parku. Wycinka wykonana zostanie w dniach od 16 do 18 lutego 2015 r.

Proces uzupełniania historycznej kompozycji drzewostanu na terenie Ogrodu Krasińskich rozpoczęty został w marcu 2014 roku i kontynuowany będzie w miarę powstawania naturalnych ubytków drzewostanu. Zgodnie z „Wytycznymi konserwatorskimi do projektu rewaloryzacji Ogrodu Krasińskich w Warszawie” opracowanymi przez Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków z czerwca 2010 roku.

W połowie lutego planowane jest również usunięcie w ramach zabiegów pielęgnacyjnych pięciu drzew z terenu dawnego Schronu Starzyńskiego. Zły stan zachowania powyższych drzew, szczątkowe, zdeformowane korony, ubytki próchniczne stwarzają zagrożenie dla użytkowników parku. Drzewa usunięte zostaną na podstawie decyzji nr 49Z/15 z dnia 29 stycznia 2015 roku Stołecznego Konserwatora Zabytków. Zaplanowano również wymianę części krzewów jałowca płożącego rosnących na terenie położonym przy Placu Krasińskich (strona południowa, w pobliżu przystanku autobusowego). Powyższe krzewy utraciły swoje walory estetyczne są zdeformowane i zamierające. Zgodnie z decyzją nr 23Z/15 z dnia 29 stycznia 2015 roku Stołecznego Konserwatora Zabytków powyższe nasadzenia zostaną zastąpione nowymi krzewami irgi szwedzkiej odm. ‘Coral Beauty’.

Załączone dokumenty:

  • decyzja nr 48Z/15 z dnia 29 stycznia 2015 roku Stołecznego Konserwatora Zabytków, [pobierz]
  • ekspertyza dendrologiczna wykonana w listopadzie 2014 r. przez Ekosystem Kształtowanie i Pielęgnacja Zieleni (klon pospolity nr inw. d687), [pobierz]
  • dokumentacja fotograficzna wykonana 10 lutego 2015 r. [pobierz]
  • ekspertyza dendrologiczna wykonana w listopadzie 2014 r. przez Ekosystem Kształtowanie i Pielęgnacja Zieleni (klon pospolity nr inw. d711), [pobierz]
  • dokumentacja fotograficzna wykonana 10 lutego 2015 r. [pobierz]
  • decyzja nr 49Z/15 z dnia 29 stycznia 2015 roku Stołecznego Konserwatora Zabytków, [pobierz]
  • dokumentacja fotograficzna wykonana 10 lutego 2015 r. [pobierz]
  • decyzja nr 23Z/15 z dnia 29 stycznia 2015 roku Stołecznego Konserwatora Zabytków, [pobierz]
  • dokumentacja fotograficzna wykonana 10 lutego 2015 r. [pobierz]