Wypróchniały dąb rosnący na terenie Parku im. Marszałka E. Rydza-Śmigłego zagraża przechodniom

Opublikowany: 11 lutego 2015 11:25:41, przez Tobiasz Budzyński

Zgodnie z decyzją nr 36Z/15 z dnia 21 stycznia 2015 roku Stołecznego Konserwatora Zabytków ZTP przystępuje do usunięcia drzewa – dębu szypułkowego rosnącego na terenie Parku im. Marszałka E. Rydza-Śmigłego w pobliżu alejki parkowej łączącej ul. B. Prusa z ul. Książęcą. Stan zachowania powyższego drzewa, bardzo duża podatność za złamanie lub wykrot, ogromne ubytki u podstawy pnia, wykazane w ekspertyzie dendrologicznej, realne zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników, nie pozwalają na jego pozostawienie na terenie parku.

Wycinka wykonana zostanie w dniach od 12 do 13 lutego 2015 r.

Zgodnie z przywołaną decyzją w ramach nasadzeń zamiennych posadzone zostaną trzy drzewa liściaste w terminie do 20 października 2015 roku.

Dąb wraz z terenem przyległym został wygrodzony. Prosimy o nieniszczenie ustawionych zabezpieczeń.

Załączone dokumenty:

  • decyzja nr 36Z/15 z dnia 21 stycznia 2015 roku Stołecznego Konserwatora Zabytków [pobierz]
  • ekspertyza dendrologiczna wykonana w listopadzie 2014 r. przez Ekosystem Kształtowanie i Pielęgnacja Zieleni (dąb szypułkowy nr inw. A1) [pobierz]
  • Decyzja z dnia 22 grudnia 2015 roku Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie [pobierz]
  • dokumentacja fotograficzna wykonana 10 lutego 2015 r. [pobierz]