Postanowienia Departamentu Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Opublikowany: 19 marca 2015 21:34:47, przez Iwona Twarowska

Postanowienia Departamentu Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

  • o dopuszczeniu stowarzyszenia Ogród - Warszawa Stowarzyszenie na rzecz Krajobrazu Kulturowego, z siedzibą w Warszawie, do udziału na prawach strony w postępowaniu w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Konserwatora Zabytków m. st. Warszawy z lipca 1965r., l.dz.382/0-437/435-65, wpisującej do rejestru zabytków ulicę Podwale w Warszawie jako założenie urbanistyczne, [skan postanowienia]
  • o dopuszczeniu stowarzyszenia Ogród - Warszawa Stowarzyszenie na rzecz Krajobrazu Kulturowego, z siedzibą w Warszawie, do udziału na prawach strony w postępowaniu w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Konserwatora Zabytków m. st. Warszawy z lipca 1965r., l.dz.382/0-521/514-65, wpisującej do rejestru zabytków ulicę Senatorską w Warszawie jako założenie urbanistyczne, [skan postanowienia]
  • o dopuszczeniu stowarzyszenia Ogród - Warszawa Stowarzyszenie na rzecz Krajobrazu Kulturowego, z siedzibą w Warszawie, do udziału na prawach strony w postępowaniu w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Konserwatora Zabytków m. st. Warszawy z lipca 1965r., l.dz.382/0-302/297-65, wpisującej do rejestru zabytków ulicę Miodową w Warszawie jako założenie urbanistyczne. [skan postanowienia]