20 marca - Międzynarodowy Dzień Wróbla

Opublikowany: 20 marca 2015 11:14:28, przez Iwona Twarowska

O wróbelku


Wróbelek jest mała ptaszyna,

wróbelek istota niewielka,

on brzydką stonogę pochłania,

Lecz nikt nie popiera wróbelka

Więc wołam: Czyż nikt nie pamięta,

że wróbelek jest druh nasz szczery?!

kochajcie wróbelka, dziewczęta,

kochajcie do jasnej cholery!


Konstanty Ildefons Gałczyński


Zarząd Terenów Publicznych podjął współpracę z Towarzystwem Przyrodniczym „Bocian” w zakresie realizacji projektu ochrony wróbla domowego (Passer domesticus) na terenach wybranych śródmiejskich parków i zieleńców.

Realizacja projektu rozpocznie się w marcu br.

Projekt obejmuje rozwieszenie na wybranych terenach: Skwerze im. Mieczysława Fogga w Parku Mirowskim i Parku im. Janiny Porazińskiej oraz na zieleńcu przy ul. Bugaj skrzynek lęgowych oraz karmników dla wróbli.

Skrzynki rozwieszone zostaną po 10 sztuk w grupie plus po jednym karmniku w miejscach, w których występuje jeszcze wróbel domowy. Istotnym założeniem projektu jest całoroczne dokarmianie ptaków odpowiednim ziarnem.

Projekt finansowany jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz TP Bocian.

Opiekunem naukowym projektu jest dr Andrzej Węgrzynowicz – Muzeum i Instytut Zoologii PAN.

Z informacji przekazanych przez ornitologów wynika, iż wróbel wykazał w ostatnich dziesięcioleciach silny spadek liczebności w wielu regionach swojego zasięgu. Nie udało się dotąd odkryć jednoznacznych przyczyn tego zjawiska.

W roku 2005 Pracownia Badań Ornitologicznych Muzeum i Instytutu Zoologii PAN rozpoczęła realizację projektu naukowego poświęconego warszawskiej populacji wróbla i mazurka. Jego celem jest określenie zmian liczebności obu gatunków, przedstawienie wybranych parametrów ich ekologii w warunkach wielkiego miasta oraz próba weryfikacji przyczyn regresu ich populacji.

Dzięki przeprowadzonym w ostatnich latach badaniom wróbli w Warszawie znana jest dobrze ich sytuacja. Szereg instytucji włącza się w ochronę wróbli na różny sposób. Dzięki temu mamy jeszcze w stolicy miejsca gdzie możemy zobaczyć stadka wróbli.

W przypadku parków i skwerów okazuje się jednak, iż wróbel domowy praktycznie przestał korzystać ze skrzynek lęgowych. Prawdopodobnie mamy tu do czynienia z tzw. Efektem Allee'go. Nazywa się tak zjawisko zahamowania rozrodczości wśród zwierząt, gdy wielkość kolonii spadnie poniżej pewnego poziomu. Tymczasem wróbel domowy jest typowo społecznym gatunkiem, gniazdującym kolonijnie, np. w jednym gnieździe bociana czy w jednym stropodachu może być kilkadziesiąt ich gniazd. Prawdopodobnie dlatego metoda wieszania skrzynek lęgowych na drzewach w dużym rozproszeniu nie sprzyja zasiedlaniu ich przez wróble. Dlatego wieszane przez TP Bocian skrzynki lęgowe w ramach ochrony wróbla są umieszczane blisko siebie, na sąsiednich drzewach. W pobliżu powieszonych skrzynek i gęstych krzewów montowany jest karmnik, o konstrukcji zabezpieczającej przed gołębiami.

Na terenach administrowanych przez Zarząd Terenów Publicznych rozwieszonych zostanie 40 skrzynek lęgowych dla wróbli:

  • w Parku Mirowskim – 10 szt.,
  • w Parku Janiny Porazińskiej – 10 szt.,
  • na Skwerze im. Mieczysława Fogga – 10 szt.,
  • na zieleńcu przy ul. Bugaj – 10 szt.