Remont placu zabaw przy ul. Franciszkańskiej 10 w Warszawie został zakończony

Opublikowany: 3 kwietnia 2015 11:19:49, przez Iwona Twarowska

W lipcu 2014 przejęliśmy obiekt, w złym stanie technicznym, który wymagał kompleksowego remontu. Istniejące wyposażenie oraz nawierzchnie nie nadawały się do dalszej eksploatacji. Po konsultacjach z mieszkańcami uzgodniony został zakres zmian koniecznych do wprowadzenia i opracowano dokumentację projektową. Ciekawe rozwiązania projektowe, nowe, bezpieczne wyposażenie, bezpieczne nawierzchnie, zapewnią dzieciom wypoczynek. Zagospodarowanie placu zabaw umożliwi indywidualną twórczą, zabawę i jest dostosowane do potrzeb rozwojowych dzieci w różnym wieku.

Jako administrator, Zarząd Terenów Publicznych serdecznie zaprasza na plac zabaw.

Koszt remontu wyniósł 132.346,00 zł. brutto.