Decyzje Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Opublikowany: 13 kwietnia 2015 10:52:52, przez Iwona Twarowska

Decyzje Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

  • o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji Konserwatora Zabytków m. st. Warszawy z lipca 1965 r., l.dz. 382/0-437/435-65, wpisującej do rejestru zabytków ulicę Podwale w Warszawie jako założenie urbanistyczne, [skan postanowienia]
  • o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji Konserwatora Zabytków m. st. Warszawy z lipca 1965 r., l.dz. 382/0-521/514-65, wpisującej do rejestru zabytków ulicę Senatorską w Warszawie jako założenie urbanistyczne, [skan postanowienia]
  • o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji Konserwatora Zabytków m. st. Warszawy z lipca 1965 r., l.dz. 382/0-302/297-65, wpisującej do rejestru zabytków ulicę Miodową w Warszawie jako założenie urbanistyczne. [skan postanowienia]