Kompleks rekreacyjno-sportowy na terenie znajdującym się po południowej stronie Kanału Piaseczyńskiego przy Al. J. Nojiego w Warszawie

Opublikowany: 12 października 2015 13:42:39, przez Iwona Twarowska

We wrześniu br. zakończona została budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego na terenie znajdującym się po południowej stronie Kanału Piaseczyńskiego przy Al. J. Nojiego.

Powyższy kompleks wyposażony został w urządzenia umożliwiające wykonywanie ćwiczeń opartych w szczególności o kalistenikę (street workout) czyli ćwiczeń z obciążeniem własnego ciała.

Urządzenia wyposażone są w tablice informacyjno-instruktarzowe, które zawierają szczegółową instrukcję ćwiczeń na różnych poziomach zaawansowania.

Koszt realizacji zadania wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej wyniósł 84.900 zł. brutto.

Zapraszamy do odwiedzania tego miejsca.