"Nowe oznakowanie” zastrzeżonych miejsc dla niepełnosprawnych

Opublikowany: 27 listopada 2015 09:41:37, przez Iwona Twarowska

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 roku, które zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw z dnia 7 września 2015 r. Poz. 1314, Zarząd Terenów Publicznych rozpoczął wyznaczanie nowych i odnawianie istniejących zastrzeżonych miejsc dla osób niepełnosprawnych. Oznakowanie poziome tych miejsc jest obecnie wykonywane poprzez umieszczenie symbolu P-24 na niebieskim tle i systematycznie będzie doprowadzane do nowych standardów.