Zapraszamy na warsztaty pt. mini ogródki w ogrodzie dydaktycznym na placu zabaw w Parku Kazimierzowskim

Opublikowany: 25 kwietnia 2016 10:40:11, przez Iwona Twarowska

Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Terenów Publicznych podjęło wraz z Fundacją Wspierania Inicjatyw Społecznych, Kultury i Sztuki „VIRId’OR” wspólną realizację zadania publicznego w zakresie kontynuacji, rozpoczętego w 2014 roku, działania ogrodu dydaktycznego oraz łąki kwietnej na terenie placu zabaw w Parku Kazimierzowskim, w ramach inicjatywy lokalnej.

Zapraszamy na warsztaty podczas, których tworzyć będziemy maleńkie, przenośne ogródki w słoikach. Spotykamy się 22 maja 2016 roku o godzinie 12.00.

O kolejnych spotkaniach i warsztatach organizowanych w ogrodzie dydaktycznym informować będziemy na stronie ZTP.