Rozpoczyna się remont fontanny z „Syreną Warszawską” na nabrzeżu Wisły w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

Opublikowany: 6 maja 2016 14:20:45, przez Iwona Twarowska

W dniu 5 maja 2016 r. rozpoczął się remont konserwatorski fontanny wpisanej do rejestru zabytków pod nr B-2401 z dnia 1 grudnia 1987 r.

W ramach przedmiotowego zadania wykonane zostaną następujące prace: mycie obiektu wodą pod ciśnieniem z użyciem detergentu, usunięcie nawarstwień na elementach kamiennych metodami chemicznymi, ręczne doczyszczenie kamienia materiałami ściernymi, usunięcie starych fug, wykucie gniazd pod fleki w miejscach większych ubytków, skucie płytek ceramicznych, odsolenie piaskowca, zastosowanie preparatu biobójczego i impregnującego, wymiana izolacji i pokrycia niecki basenu, montaż nowych płytek ceramicznych, osadzenie fleków w elementach z piaskowca, uzupełnienie ubytków masą mineralną, hydrofobizacja kamienia i scalenie kolorystyczne oraz zabezpieczenie rzeźby Syreny żywicą i woskiem mikrokrystalicznym.

Wykonawcą prac jest firma RENOVA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wilczej 42 lok. 14

Koszt prac brutto 116 843,38 zł.

Termin wykonania - do 24 czerwca 2016 r.