Zapraszamy na warsztaty pt. „Stemple warzywne” w ogrodzie dydaktycznym na placu zabaw w Parku Kazimierzowskim

Opublikowany: 17 czerwca 2016 09:16:21, przez Iwona Twarowska

Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Terenów Publicznych podjęło wraz z Fundacją VIRIDARIUM (wcześniejsza nazwa Fundacja Wspierania Inicjatyw Społecznych, Kultury i Sztuki „VIRId’OR”) wspólną realizację zadania publicznego w zakresie kontynuacji, rozpoczętego w 2014 roku, działania ogrodu dydaktycznego oraz łąki kwietnej na terenie placu zabaw w Parku Kazimierzowskim, w ramach inicjatywy lokalnej.

Zapraszamy na warsztaty podczas, których wykonywane będą stemple z przekrojonych roślin na co dzień używanych w kuchni. Spotykamy się 19 czerwca 2016 roku o godzinie 12.00.

O kolejnych spotkaniach i warsztatach organizowanych w ogrodzie dydaktycznym informować będziemy na stronie internetowej ZTP.