Remont ulicy Bugaj

Opublikowany: 29 grudnia 2016 08:15:23, przez Iwona Twarowska

Informujemy że, w połowie grudnia zastał zakończony remont ulicy Bugaj.

W ramach remontu ulicy za kwotę ok. 986 000 zł brutto, wykonano nową nawierzchnię ciągu pieszo - jezdnego (wraz z konstrukcją), utworzono nowe miejsca parkingowe w zatokach. Wprowadzono nową organizację ruchu. Nawierzchnię pieszo - jezdną wykonano ze szlachetnej kostki betonowej (2680 m2), ustawiono nowe krawężniki granitowe (760 m) oraz wykonano nawierzchnię chodników z płyt betonowych 50x50 (300 m2). W ramach remontu wykonano również odwodnienie jezdni u zbiegu z ulicą Steinkellera oraz nowe oświetlenie LED ulicy i przyległego skweru (31 szt. latarń), wymieniono kable zasilające. Całość zwieńczyły prace ogrodnicze polegające na dosadzeniu drzew (14 szt.) i pielęgnacji istniejących oraz wykonaniu nasadzeń krzewów (470 szt.) i założeniu trawników.