SMS-owy system powiadamiania

Opublikowany: 9 lutego 2017 09:19:01, przez Iwona Twarowska

Uprzejmie informujemy, że od 1 stycznia 2017 r. Zarząd Terenów Publicznych wprowadził specjalną bramkę SMS, która usprawni kontakt z mieszkańcami.

Dzięki temu możemy szybko Państwa powiadomić o możliwości odebrania np. przepustki na wjazd na Stare i Nowe Miasto oraz Plac Zamkowy, projektu organizacji ruchu, umowy na korzystanie z miejsca parkingowego czy też zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.

Aby skorzystać z ww. możliwości, podmiot składający wniosek musi pamiętać o podaniu numeru telefonu komórkowego.