I nagroda w Konkursie na "Najlepiej oświetloną gminę i miasto 2016 roku"

Opublikowany: 24 marca 2017 12:14:23, przez Iwona Twarowska

Komisja Konkursu na "Najlepiej oświetloną gminę i miasto 2016 roku" i "Najlepszą inwestycję oświetleniową 2016 roku", przyznała Zarządowi Terenów Publicznych:

  • I nagrodę w kategorii Oświetlenie Terenów Rekreacyjnych, Parków i Małej Architektury za remont parku i oświetlenia parku Jazdów,
  • II nagrodę w kategorii Oświetlenie Dróg i Terenów Publicznych za:remont oświetlenia ulicy Mysiej, remont oświetlenia ulicy Kawalerii, remont oświetlenia ulicy Lewartowskiego (odc. ulica Zamenhoffa – ulica Karmelicka), remont oświetlenia ulicy Jazdów.

Podstawowym zadaniem Konkursu jest propagowanie najlepszych rozwiązań oświetleniowych oraz ukazywanie ich jako wzorów godnych naśladowania.

Fotografie - Marzena Wyszyńska.