Zapraszamy na zajęcia plastyczne dla dzieci "Malujemy kwiaty" w ogrodzie dydaktycznym na placu zabaw w Parku Kazimierzowskim

Opublikowany: 5 czerwca 2017 11:43:36, przez Iwona Twarowska

Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Terenów Publicznych podjęło wraz z Fundacją VIRIDARIUM (wcześniejsza nazwa Fundacja Wspierania Inicjatyw Społecznych, Kultury i Sztuki „VIRId’OR”) wspólną realizację zadania publicznego w zakresie kontynuacji, rozpoczętego w 2014 roku, działania ogrodu dydaktycznego oraz łąki kwietnej na terenie placu zabaw w Parku Kazimierzowskim, w ramach inicjatywy lokalnej.

Zapraszamy na zajęcia plastyczne dla dzieci "Malujemy kwiaty". Zajęcia odbywać się będą w dniach 6, 13, 20 i 27 czerwca 2017 r. w godzinach 17.15 – 18.00.

O kolejnych spotkaniach i warsztatach organizowanych w ogrodzie dydaktycznym informować będziemy na stronie ZTP.