Remont górki na placu zabaw dla dzieci w Parku Mirowskim zakończony

Opublikowany: 9 czerwca 2017 15:19:58, przez Iwona Twarowska

Zakończony został remont górki znajdującej się na placu zabaw dla dzieci w Parku Mirowskim. Zrealizowany zakres prac w obrębie placu zabaw miał na celu poprawę bezpieczeństwa użytkowników, podniesienie komfortu i oferty funkcjonalno- programowej obiektu. Wykonano wymianę balustrady przy schodach i na koronie górki. W ramach kształtowania górki zostały odtworzone pierwotne profile skarp.

Znaczne zacienienie i intensywne użytkowanie górki spowodowało degradację stoków i osuwiska przy fundamentach obrzeży na koronie skarpy. Aby zabezpieczyć nasyp górki przed erozją powierzchniową pokryto stoki sztuczną trawą oraz matami przeciwerozyjnymi z obsadzeniem zielenią okrywową. Skarpa od strony południowej została zabezpieczona przed degradacją poprzez wykonanie niskiego murku oporowego z gabionów i drewnianej palisady. Wykonana została również ścieżka z nawierzchni mineralnej wokół górki oraz nasadzenia krzewów i roślin okrywowych. Celem tego działania jest uporządkowanie przestrzeni pod względem funkcjonalnym i wizualnym oraz ukierunkowanie ruchu użytkowników.

Koszt realizacji 267.469,33 zł.