Szczyt Prezydentów Trójmorza oraz wizyta prezydenta USA - zmiany w ruchu

Opublikowany: 4 lipca 2017 12:53:45, przez Iwona Twarowska

W dniach 5, 6 i 7 lipca 2017 r. odbędzie się w Warszawie Szczyt Prezydentów Trójmorza oraz planowana wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej Donalda J. Trumpa.

Ze względu na wymogi organizacji wizyty prezydenta USA i szczytu, na wielu ulicach w Śródmieściu wprowadzone zostaną zakazy zatrzymywania się wraz z tabliczką informującą o możliwości wywiezienia pojazdu na koszt właściciela. Zakazy będą dotyczyły także wyznaczonych miejsc postojowych, zatok i chodników. Będą obowiązywały także na ulicach poprzecznych w odległości do 50 m od skrzyżowań ulic (lub do pierwszego skrzyżowania).

Ponadto informujemy, że w związku z organizacją ww. przedsięwzięcia na obszarze Starego Miasta i niektórych innych ulic Warszawy wystąpią znaczne utrudnienia związane ze zmianą organizacji ruchu kołowego i ruchu pieszego.

Zarządca drogi, mając na uwadze względy bezpieczeństwa i prestiżowe znaczenie ww. wydarzeń, liczy na Państwa zrozumienie dla zaistniałej sytuacji i oczekuje od Państwa współpracy i współdziałania w realizacji ww. działań.

Szczegółowe informacje na temat ograniczeń ruchu.