Planowane na rok 2016

Remonty ulic i oświetlenia

 • ul. Górnośląska odc. Rozbrat - Wisłostrada
 • ul. Jazdów odc. Piękna - koniec posesji nr 12
 • ul. Czerwonego Krzyża
 • ul. Lewartowskiego odc. Karmelicka - Zamenhofa

Podnoszenie standardu terenów zieleni

 • Park Jazdów etap III - nawierzchnie, oświetlenie, zieleń, dfa
 • pole do gry w bule - Park im. Marszałka Rydza Śmigłego przy al. Na skarpie (projekt wybrany w BP 2016)
 • siłownia plenerowa - Park im. Marszałka Rydza Śmigłego przy ul. Wilanowskiej

Roboty ogólnobudowlane

 • remont fontanny na Pl. Dąbrowskiego
 • remont Pomnika Wincentego Witosa na Placu Trzech Krzyży
 • remont konserwatorski muru oporowego od strony południowej przed wjazdem do tunelu trasy W-Z
 • ławki obywatelskie w Parku Kazimierzowskim (projekt wybrany w BP 2016)
 • konserwacja Murów Obronnych Starego Miasta
 • balustrada zabezpieczająca stromiznę skarpy przy ul. Bartoszewicza
 • remont konserwatorski fontanny z "Syreną Warszawską", zlokalizowanej na nabrzeżu Wisły
 • remont zabytkowego muru oporowego wraz z częścią bastionu okalającego od strony północnej skwer im. Bohdana Wodiczko
 • wykonanie schodów terenowych na skarpie przy trasie WZ na terenie zieleńca ograniczonego ul. Grodzką, Wybrzeżem Gdańskim i al. "Solidarności"
 • wykonanie dojazdu dla niepełnosprawnych przy pomniku Haliny Mikołajskiej
 • wykonanie prac remontowo - konserwatorskich pomnika "Miejsce Uświęcone Męczeńską Krwią Polaków walczących o wolność" położonego przy al. Jerozolimskich 37
 • wykonanie prac remontowo - konserwatorskich Miejsc Pamięci Narodowej położonych przy al. "Solidarności" 83 i 85
 • wykonanie prac remontowo - konserwatorskich tablicy pamiątkowej umieszczonej na murach obronnych Starego Miasta przy ul. Rycerskiej. Tablica: Miejsce Uświęcone Krwią Polaków poległych za wolność Ojczyzny
 • prace konserwatorskie przy pomniku Bohaterów Getta polegające na wymianie, uzupełnieniu spoin oraz umyciu i zabezpieczeniu pomnika
 • tablica informacyjna dla mieszkańców Śródmieścia (projekt wybrany w BP 2016)

Mapa

Icon Pobierz mapę w pełnym rozmiarze (5,2 MB)