Wykaz zdrojów wody oligoceńskiej,
administrowanych przez Zarząd Terenów Publicznych

Zdrój wody oligoceńskiej
ul. Wilcza róg ul. Poznańskiej
ul. Armii Ludowej
ul. Inflancka
ul. Anielewicza róg ul. Andersa
ul. Furmańska
ul. Książęca
ul. Rynek Solecki
ul. Twarda
ul. Wójtowska (sezonowy)