Dyrektor Zarządu Terenów Publicznych

Arkadiusz Łapkiewicz

Zastępca Dyrektora ds. Inwestycyjno - Technicznych

Anna Stasiewicz

Zastępca Dyrektora ds. Zarządzania Mieniem Komunalnym

Paweł Kołodziejski

Główny księgowy

Barbara Klasa