Stanisław Groszkowski - Kierownik Zespołu


Dorota Pacuszka

Anna Owczarska

Paulina Juszczak

Jerzy Szczyciński

Tadeusz Piekut

Maciej Cywiński

Dariusz Kwiatkowski

Marek Kamieński

Henryk Chmielewski