Katarzyna Rymsza - Żuk - Kierownik Zespołu


Anna Warmińska

Ewa Szczepańska

Magdalena Frydrych

Mirosław Brzeziński - Grondalczyk

Elżbieta Godlewska