Monika Kłosek - Kierownik Zespołu


Referat ds. Kancelaryjno - Organizacyjnych (Biuro Obsługi Mieszkańców, Sekretariat, Kancelaria, Archiwum)


Biuro Obsługi Mieszkańców

Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Informatyki

Wieloosobowe Stanowisko Pracy ds. Kadr

Referat ds. Administracyjno-Gospodarczych