Decyzja na lokalizację wjazdu

Procedura załatwiania sprawy / Wykaz dokumentów

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację wjazdu lub jego przebudowę,
 2. wypis z Krajowego Rejestru Sądowego Inwestora (aktualny z ostatnich 6 miesięcy),
 3. tytuł własności do działki,
 4. pełnomocnictwo w przypadku występowania w imieniu inwestora, podpisane przez osoby uprawnione ( wymienione w KRS),
 5. projekt organizacji ruchu lub opinia komunikacyjna Inżyniera Ruchu m. st. Warszawy,
 6. plan sytuacyjny na aktualnym podkładzie geodezyjnym.

Opłaty:

 1. dowód wniesienia opłaty skarbowej za niniejsze zezwolenie w kwocie 82 zł na podstawie części III poz. 44 pkt 2 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. nr 225, poz. 1635),
 2. dowód wniesienia opłaty za pełnomocnictwo ( 17,00 zł) na konto Urzędu dzielnicy Śródmieście, ul. Nowogrodzka 43 w Warszawie.

Akty prawne

 1. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635),
 2. art. 104 Kpa oraz art. 29 ust. 1 i 4 prawa o drogach publicznych
 3. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.).