Infrastruktura techniczna poza pasem drogowym

Procedura załatwiania sprawy / Wykaz dokumentów

Dla terenów zlokalizowanych poza pasem drogowym stosowne zezwolenia wydaje Wydział Nieruchomości dla Dzielnicy Śródmieście.