Kontrola zajęcia pasa drogowego i pozostałych terenów będących w administrowaniu ZTP

Procedura załatwiania sprawy / Wykaz dokumentów

Prowadzenie postępowań administracyjnych oraz cywilnoprawnych w zakresie zajęć dokonywanych bez tytułu prawnego.


Akty prawne

  1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 260 z późn. zm.),
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z 1 czerwca 2004 r. w sprawie warunków udzielenia zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2004 r. nr 140, poz. 1481),
  3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 267),
  4. Ustawa o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2012 r., poz. 1282 z późn. zm.),
  5. Uchwała Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych z późn. zm.,
  6. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.),
  7. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93, z późn. zm.),
  8. Zarządzenie Nr 4400/2013 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zasad wydzierżawiania na okres do trzech lat, nieruchomości miasta stołecznego Warszawa i nieruchomości Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent m.st. Warszawy.

Kontakt

Łukasz Pomarański

  • tel.: 22 277 05 29

Marek Ulatowski

  • tel.: 22 277 05 23

Pliki / Wnioski / Formularze