Koperty w obszarze SPPN

Procedura załatwiania sprawy / Wykaz dokumentów

 1. Wymagane dokumenty:
  1. wniosek uprawnionego podmiotu
  2. zatwierdzony projekt organizacji ruchu
 2. Termin załatwienia sprawy:
  1. rozpatrzenie wniosku – 14 dni
  2. wyznaczenie koperty w terenie – 7 dni (po otrzymaniu oryginału zatwierdzonego projektu organizacji ruchu)

W przypadku złych warunków pogodowych w okresie jesienno-zimowym, realizacja projektu w terenie może ulec opóźnieniu ze względu na brak możliwości namalowania kopert na nawierzchni (w czasie mrozu, zalegania śniegu, mokrej nawierzchni).


Akty prawne

 1. Uchwała Nr XX/349/2003. Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 listopada 2003 (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 298 poz. 7866 z dn. 26.11.2003 r.)

Kontakt

Maciej Cywiński

Dariusz Kwiatkowski