Przepustka typu B dla osób prowadzących działalność na terenie strefy objętej zakazem wjazdu

Procedura załatwiania sprawy / Wykaz dokumentów

Dokumenty do złożenia:

  1. podanie,
  2. aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS,
  3. umowa najmu na lokal lub akt notarialny lub inny dokument potwierdzający prawo do lokalu.

Dokumenty należy złożyć najpóźniej 7 dni przed wjazdem na teren objęty zakazem


Akty prawne

Przeczytaj więcej na temat organizazji ruchu na Starym Mieście, Nowymi Mieście i Placu Zamkowym


Kontakt

Referat ds. Kancelaryjno - Organizacyjnych

  • Dorota Czubak
    • tel.: 22 277 05 14
  • Arkadiusz Górski
    • tel.: 22 277 05 11
  • e-mail: bom@ztp.waw.pl