Wydanie zgody właścicielskiej na usunięcie drzew i/lub krzewów rosnących na terenach będących w administrowaniu ZTP

Procedura załatwiania sprawy / Wykaz dokumentów

 1. Wystąpienie z wnioskiem zawierającym:
  • dokładny adres nieruchomości, nr geodezyjny działki i obrębu,
  • nazwa gatunków drzew i/lub krzewów planowanych do usunięcia w związku z kolizją z inwestycją,
  • obwody pni drzew mierzone na wysokości 1,30 m (w przypadku gdy na tej wysokości drzewo posiada kilka pni - obwód każdego z tych pni, gdy nie posiada na tej wysokości pnia - obwód mierzony bezpośrednio poniżej korony) i/lub powierzchnię krzewów,
  • mapę z naniesioną lokalizacją drzew i/lub krzewów,
  • niezbędne dokumenty wskazujące kolizję inwestycji z szatą roślinną: np. pozwolenie na budowę, decyzja lokalizacyjna na budowę wjazdu, mapa wraz z opisem kolizji itp.,
  • planowany termin rozpoczęcia i zakończenia inwestycji,
  • ewentualne niezbędne pełnomocnictwa dla wnioskodawcy.

Akty prawne

 1. Art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016 r., poz. 2134)

Kontakt

Zieleń przyuliczna i zieleńce

Ewa Szczepańska