Szczegóły: konkurs na dzierżawę terenu

Konkurs ofert na oddanie w dzierżawę terenów położonych w Parkach: im. Marszałka Rydza Śmigłego oraz Kazimierzowskim w celu zorganizowania ogródków plenerowych

Status: ogłoszony

Data ogłoszenia: 21 marca 2014 13:00:11