Szczegóły: konkurs na dzierżawę terenu

Konkurs ofert na oddanie w dzierżawę terenów położonych w Parkach: im. Marszałka Rydza Śmigłego, Kazimierzowskim oraz Na Książęcem w celu zorganizowania ogródków plenerowych w 2016 r.

Status: ogłoszony

Data ogłoszenia: 26 stycznia 2016 13:42:49