Szczegóły: konkurs na dzierżawę terenu

Konkurs ofert na oddanie w dzierżawę terenów położonych w Parkach: im. Marszałka Rydza Śmigłego, Kazimierzowskim oraz Na Książęcem w celu zorganizowania ogródków plenerowych

Status: ogłoszony

Data ogłoszenia: 21 lutego 2014 14:30:24