Szczegóły: konkurs na dzierżawę terenu

Konkurs ofert na oddanie w dzierżawę terenów położonych w Warszawie w Dzielnicy Śródmieście w Parkach: Na Książęcem, w Parku Kazimierzowskim, w celu zorganizowania ogródków plenerowych w 2016 roku.

Status: ogłoszony

Data ogłoszenia: 17 marca 2016 13:54:58