Szczegóły: konkurs na dzierżawę terenu

Konkurs ofert na oddanie w dzierżawę terenów położonych w Parku Kazimierzowskim oraz Na Książęcem w celu zorganizowania ogródków plenerowych

Status: ogłoszony

Data ogłoszenia: 6 marca 2015 12:13:23