Szczegóły: konkurs na dzierżawę terenu

Konkurs ofert na oddanie w dzierżawę terenu położonego na Międzymurzu J. Zachwatowicza w Warszawie, stanowiącego część działki ewidencyjnej nr 61 w obrębie 5-02-08 z przeznaczeniem pod ogródek gastronomiczny w sezonie letnim 2014 r.

Status: ogłoszony

Data ogłoszenia: 6 maja 2014 13:00:51