Szczegóły: konkurs na dzierżawę terenu

Konkurs ofert na oddanie w dzierżawę terenów położonych w Parkach: im. Marszałka Rydza Śmigłego, Kazimierzowskim oraz Na Książęcem w celu zorganizowania ogródków plenerowych

Status: zakończony

Data ogłoszenia: 30 stycznia 2015 01:07:38