Szczegóły: konkurs na dzierżawę terenu

Konkurs ofert na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej przy ul. Myśliwieckiej, z przeznaczeniem na zorganizowanie parkingu komercyjnego

Status: ogłoszony

Data ogłoszenia: 11 marca 2016 13:22:20