Szczegóły: konkurs na dzierżawę terenu

Konkurs ofert na oddanie w dzierżawę terenu położonego na Międzymurzu J. Zachwatowicza w Warszawie, stanowiącego część działki ewidencyjnej nr 61 w obrębie 5-02-08 z przeznaczeniem pod sezonowy ogródek gastronomiczny w 2015 roku

Status: ogłoszony

Data ogłoszenia: 1 czerwca 2015 10:55:13