Szczegóły: konkursy i przetargi na najem lokali użytkowych

Ogłoszenie o konkursie ofert na najem 6 kiosków handlowych (łącznie) na okres od dnia 16 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

Status: ogłoszony

Data ogłoszenia: 21 grudnia 2016 12:37:23