Szczegóły: konkursy i przetargi na najem lokali użytkowych

Konkurs na najem na okres 3 lat lokali użytkowych, administrowanych przez Zarząd Terenów Publicznych, wchodzących w skład zasobu lokali m.st. Warszawy

Status: ogłoszony

Data ogłoszenia: 24 kwietnia 2013 10:00:09