Szczegóły: konkursy i przetargi na najem lokali użytkowych

Konkurs ofert na najem lokal użytkowych na okres 3 lat

Status: ogłoszony

Data ogłoszenia: 18 października 2013 13:31:42