Przetarg nieograniczony

Wykonanie projektów budowlano – wykonawczych remontu ulic w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, z podziałem na 7 części:

Data publikacji: 14 lutego 2018


Wykonanie prac remontowych i wawryjnych obiektów budowlanych najdujących się w administrowaniu ZTP w Warszawie na terenie Dzielnicy Śródmieście.

Data publikacji: 9 lutego 2018


Serwis dekoracji świątecznej zainstalowanej na terenach będących w administrowaniu Zarządu Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście w Warszawie

Data publikacji: 6 lutego 2018


Usługa prowadzenia 12 całodobowych parkingów strzeżonych zlokalizowanych w Dzielnicy Śródmieście w Warszawie.

Data publikacji: 4 lutego 2018


Wykonanie prac związanych z utrzymaniem czystości, pielęgnacją zieleni niskiej oraz zimowym utrzymaniem dróg gminnych i innych terenów w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, na „Obszarze ulicznym A, B, C” w latach 2018-2020.

Data publikacji: 16 stycznia 2018


Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w roku 2018

Data publikacji: 15 stycznia 2018


Wykonanie prac związanych z konserwacją i bieżącymi remontami fontann, sieci i urządzeń wodno-kanalizacyjnych, będących w administrowaniu ZTP w Dzielnicy Śródmieście w Warszawie.

Data publikacji: 11 stycznia 2018


Wykonanie prac wiązanych z konserwacją i bieżącymi remontami zdrojów wody oligoceńskiej będących w administrowaniu ZTP w Warszawie

Data publikacji: 21 grudnia 2017


Usługa wykonania serwisu technicznego oraz prac konserwacyjnych instalacji, urządzeń i automatyki obiektu zamontowanych w budynku Galerii na terenie Skweru HooVera położonego przy ul. Krakowskie Przedmieście 60 A w Warszawie.

Data publikacji: 20 grudnia 2017


Konserwacja iluminacji pomników i innych obiektów w tym architektonicznych oraz konserwacja oświetlenia terenów w 2018 roku, będących w administrowaniu ZTP w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

Data publikacji: 8 grudnia 2017


Wykonanie doświatlenia ścieżki rowerowej na skwerze przy ul. Wenedów w Dzielnicy Śródmkieście m.st. Warszawy, jest realizacją projektu budżetu partycypacyjnego 2017 r. nr 411 pn. "Ciemniść widzę ciemność"

Data publikacji: 29 listopada 2017


Utrzymanie oraz wykonanie nowego oznakowania poziomego, pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu w roku 2018 na terenach będących w administrowaniu ZTP w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

Data publikacji: 28 listopada 2017


Wykonanie prac związanych z remontami awaryjnymi i cząstkowymi jezdni i chodników w 2018 roku na ulicach gminnych, i pozostałych terenach będących w administrowaniu ZTP w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

Data publikacji: 21 listopada 2017


Konserwacja, przeglądy i bieżące remonty placów zabaw i obiektów rekreacyjnych będących w administrowaniu Zarządu Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście w Warszawie w 2018r.

Data publikacji: 16 listopada 2017


Wykonanie prac ogrodniczo-porządkowych oraz utrzymania zimowego na terenach skwerów, zieleńców oraz innych obiektów w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy będących w administrowaniu Zarządu Terenów Publicznych w roku 2018.

Data publikacji: 13 listopada 2017


Dostawa oraz wykonanie dekoracji świątecznej na terenach będących w administrowaniu Zarządu Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

Data publikacji: 6 listopada 2017


Dostawa energii elektrycznej do obiektów znajdujących się w administrowaniu ZTP w Warszawie na terenie Dzielnicy Śródmieście.

Data publikacji: 6 listopada 2017


Wykonanie prac porządkowo-ogrodniczych w otoczeniu pomników i miejsc pamięci narodowej powierzonych Zarządowi Terenów Publicznych lub znajdujących się na terenach administrowanych przez ZTP na obszarze Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

Data publikacji: 31 października 2017


Wykonanie rewitalizacji istniejących mis drzew w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy w ramach realizacji projektu budżetu partycypacyjnego nr 2215 i nr 2104 z podziałem zamówienia na 2 części.

Data publikacji: 27 października 2017


Wykonanie remontu Alei Przyjaciół w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

Data publikacji: 13 października 2017


Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do latarni ulicznych znajdujących się na ulicy Agrykola i ul. F.S. Jezierskiego oraz znicza gazowego przy Grobie Nieznanego Żołnierza na Pl. Piłsudskiego na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

Data publikacji: 13 października 2017


Utrzymanie porządku i czystości na terenie Pasażu Handlowego "Hale Mirowskie" zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Plac Mirowski 1, w tym sprzątanie biura administracji oraz obsługa czterech szaletów.

Data publikacji: 29 września 2017


Wprowadzenie stałej organizacji ruchu dla dopuszczenia jazdy rowerowej pod prąd na wybranych odcinkach ulic, dla projektu nr 110 budżetu partycypacyjnego 2017 r., w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, z podziałem na 2 części.

Data publikacji: 21 września 2017


Modernizacja ul. Lewartowskiego na odc. ul. Karmelicka-ul. Zamenhofa wraz z budową zatok postojowych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy - etap 2

Data publikacji: 19 lipca 2017


Przetarg na roboty budowlane polegające na remoncie konserwatorskim obiektów budowlanych (z wyłączeniem fontanny i wodotrysku) na terenie "Dolinki Szwajcarskiej" przy ul. Chopina w Warszawie.

Data publikacji: 18 lipca 2017


Roboty budowlane polegające na remoncie konserwatorskim obiektów budowlanych (z wyłączeniem fontanny i wodotrysku) zlokalizowanych na terenie "Dolinki Szwajcarskiej" przy ul. Chopina w Warszawie.

Data publikacji: 29 czerwca 2017


Remont konserwatorski Pomnika Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej przy ul. Wiejskiej róg ul. Matejki w Warszawie.

Data publikacji: 20 czerwca 2017


Usługa wykonania inwentaryzacji terenów zieleni na ulicach i obiektach w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy będących w administrowaniu Zarządu Terenów Publicznych.

Data publikacji: 25 maja 2017


Wykonanie remontu i restauracji zabytkowego, ceglanego muru oporowego zwanego Murem Mariensztackim zabezpieczającego skarpę wokół Kościoła Akademickiego p.w. Św. Anny przy ul. Krakowskie Przedmieście w Warszawie.

Data publikacji: 10 kwietnia 2017


Remont konserwatorski ściany oporowej z balustradą od strony południowej przed wjazdem do tunelu trasy W-Z z przyległym otoczeniem od Alei "Solidarności" w Warszawie.

Data publikacji: 28 marca 2017


Wykonanie remontu fontanny oraz systemu nawadniania znajdujących się na terenie Dolinki Szwajcarskiej przy ul. Chopina w Warszawie.

Data publikacji: 24 marca 2017


Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych oraz projektów stałej organizacji ruchu dla wyszczególnionych ulic i/lub terenów w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

Data publikacji: 24 marca 2017


Ochrona Pasażu Handlowego „Hale Mirowskie” zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Pl. Mirowski 1 oraz Parku Mirowskiego

Data publikacji: 7 marca 2017


Usługa obsadzenia roślinami sezonowymi oraz pielęgnację waz i kwietników usytuowanych na ulicach, na obszarze Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

Data publikacji: 7 marca 2017


Wykonanie remontu fontanny wraz z systemem nawadniania znajdujących się na terenie skweru przy ul. Daniłowiczowskiej w Warszawie.

Data publikacji: 2 marca 2017


Wykonanie i dostawa 1500 szt. żeliwnych słupków typu "Syrenka" h=80 cm, przeznaczonych do zamontowania na ulicach gminnych na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

Data publikacji: 20 lutego 2017


Prowadzenie 12 całodobowych parkingów strzeżonych zlokalizowanych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

Data publikacji: 14 lutego 2017


Usługa obsadzenia roślinami sezonowymi oraz pielęgnacja waz i kwietników usytuowanych na ulicach, na obszarze Dzielnicy Śródmieście m.st.Warszawy.

Data publikacji: 10 lutego 2017


Usługa serwisu dekoracji świątecznej zainstalowanej na terenach będących w administrowaniu Zarządu Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

Data publikacji: 31 stycznia 2017


Wykonanie prac związanych z utrzymaniem czystości, pielęgnacją zieleni niskiej oraz zimowym utrzymaniem dróg gminnych i innych terenów w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, na "Obszarze ulicznym A,B,C" w latach 2017-2018.

Data publikacji: 23 stycznia 2017


Wykonanie remontu górki wraz z najbliższym otoczeniem na placu zabaw w Parku Mirowskim w Warszawie

Data publikacji: 18 stycznia 2017


Konserwacja iluminacji pomników i innych obiektów w tym architektonicznych oraz konserwacja oświetlenia terenów w 2017 roku będących w administrowaniu ZTP w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

Data publikacji: 9 grudnia 2016


Wykonanie prac związanych z remontami awaryjnymi i cząstkowymi jezdni i chodników w 2017 roku na ulicach gminnych i pozostałych terenach będących w administrowaniu Zarządu Terenów Publicznych

Data publikacji: 7 grudnia 2016


Dostarczenie i zainstalowanie w miejscach szczegółowo wskazanych przez Zamawiającego oraz sprzężenie ze sterownikiem i synchronizacja z istniejącą mapą adresów DMX zdefiniowaną w sterowniku WECS 2048, fabrycznie nowych urządzeń zapewniających pracę systemu wodnego i oświetleniowego zespołu fontann multimedialnych na Skwerze I Dywizji Pancernej - Podzamczu w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

Data publikacji: 2 grudnia 2016


Usługa utrzymania czystości i porządku w pomieszczeniach budynku zlokalizowanego przy ul. Podwale nr 23 w Warszawie oraz usługę utrzymania czystości i porządku wraz z bieżącą obsługą szaletu publicznego usytuowanego na Skwerze Hoovera w Warszawie

Data publikacji: 29 listopada 2016


Utrzymanie oraz wykonanie nowego oznakowania poziomego, pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu w roku 2017 na terenach będących w administrowaniu ZTP w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

Data publikacji: 25 listopada 2016


Usługa ochrony terenów i obiektów znajdujących się w Dzielnicy Śródmieście w Warszawie

Data publikacji: 21 listopada 2016


Utrzymanie porządku i czystości na terenie Pasażu Handlowego „Hale Mirowskie” zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Plac Mirowski 1, w tym sprzątanie biura administracji oraz obsługa czterech szaletów

Data publikacji: 17 listopada 2016


Usługa prowadzenia całodobowych parkingów strzeżonych zlokalizowanych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

Data publikacji: 3 listopada 2016


Wykonanie prac przy pielęgnacji, usuwaniu i sadzeniu drzew na ulicach i terenach gminnych w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy

Data publikacji: 25 października 2016


Wykonanie dekoracji świątecznych na terenach będących w administrowaniu Zarządu Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście w Warszawie.

Data publikacji: 20 października 2016


Dostawa energii elektrycznej do obiektów znajdujących się w administrowaniu ZTP w Warszawie na terenie Dzielnicy Śródmieście

Data publikacji: 27 września 2016


Wprowadzenie stałej organizacji ruchu dla dopuszczenia jazdy rowerowej pod prąd na wyszczególnionych ulicach gminnych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

Data publikacji: 21 września 2016


Wykonanie remontu górki wraz z najbliższym otoczeniem na placu zabaw w Parku Mirowskim w Warszawie

Data publikacji: 19 września 2016


Dostawa wraz z montażem fabrycznie nowego projektora realizującego pokazy na ekranie wodnym fontanny multimedialnej zlokalizowanej na Skwerze I Dywizji Pancernej – Podzamczu w Warszawie

Data publikacji: 15 września 2016


Wykonanie remontu ul. Bugaj w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy

Data publikacji: 26 lipca 2016


Wykonanie tymczasowego ogrodu na terenie Placu Teatralnego w związku z planowanymi na 23-25 września 2016 r. festiwalem muzycznym "La Folle Journee" - Szalone Dni Muzyki stanowiącego oprawę scenograficzną otoczenia budynku Teatru Wielkiego i samego Pl. Teatralnego poprzez udekorowanie drzewami, krzewami i kwiatami w formule "projektuj i wykonaj"

Data publikacji: 25 lipca 2016


Wykonanie remontu ul. Czerwonego Krzyża w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

Data publikacji: 21 lipca 2016


Wykonanie wielobranżowego remontu Parku Jazdów - etap III zadania wraz z remontem ul. Jazdów - etap I zadania zlokalizowanych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

Data publikacji: 27 czerwca 2016


Wykonanie remontu ulicy Górnośląskiej odc. ul. Rozbrat - Wisłostrada w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy.

Data publikacji: 13 czerwca 2016


Wykonanie remontu konserwatorskiego pomnika Wincentego Witosa i jego najbliższego otoczenia zlokalizowanego na Placu Trzech Krzyży w Warszawie

Data publikacji: 3 czerwca 2016


Wykonanie remontu muru oporowego i bastionu okalającego skarpę skweru im. Bohdana Wodiczki w Warszawie.

Data publikacji: 24 maja 2016


Likwidacja przedeptu, wykonanie schodów terenowych wraz z zabezpieczeniem kabli elektroenergetycznych w miejscu likwidowanego przedeptu na terenie zieleńca ograniczonego ul. Grodzką, Wybrzeżem Gdańskim i al. "Solidarności" w Warszawie

Data publikacji: 20 maja 2016


Dostawa i montaż elementów małej architektury na terenach administrowanych przez ZTP w Dzielnicy Śródmieście w m. st. Warszawa

Data publikacji: 15 kwietnia 2016


Zabezpieczenie stromizny skarpy nad ul. Dynasy na wysokości nr 1 B ul. Bartoszewicza w Warszawie.

Data publikacji: 23 marca 2016


Wykonanie remontu konserwatorskiego fontanny z Syreną Warszawską zlokalizowanej na nabrzeżu Wisły w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

Data publikacji: 16 marca 2016


Naprawa odtworzeniowa wodnego placu zabaw - pluskowiska zlokalizowanego na Skwerze I Dywizji Pancernej w Warszawie na terenie Dzielnicy Śródmieście

Data publikacji: 4 marca 2016


Wykonanie i dostawa 1600 szt. żeliwnych słupków blokujących typu "Syrenka" h= 80 cm, przeznaczonych do zamontowania na ulicach gminnych na terenie Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy.

Data publikacji: 19 lutego 2016


Obsadzenie roślinami sezonowymi oraz pielęgnacja waz i kwietników usytuowanych na ulicach, na obszarze Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

Data publikacji: 16 lutego 2016


Wykonanie prac polegających na usunięciu graffiti oraz wykonanie zabezpieczenia powierzchni przed graffiti w tym usunięcie graffiti z powierzchni zabezpieczonych z obiektów znajdujących się w administrowaniu ZTP na terenie Dzielnicy Śródmieście w Warszawie

Data publikacji: 21 grudnia 2015


Konserwacja i bieżące remonty fontann, sieci i urzadzeń wodno - kanalizacyjnych znajdujących się w administrowaniu ZTP na terenie Dzielnicy Śródmieście w Warszawie

Data publikacji: 15 grudnia 2015


Konserwacja iluminacji pomników i innych obiektów w tym architektonicznych oraz konserwacja oświetlenia terenów, będących w administrowaniu Zarządu Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

Data publikacji: 7 grudnia 2015


Konserwacja i bieżące remonty fontann, sieci i urządzeń wodno - kanalizacyjnych znajdujących się w administrowaniu ZTP na terenie Dzielnicy Śródmieście w Warszawie

Data publikacji: 4 grudnia 2015


Utrzymanie oraz wykonanie nowego oznakowania poziomego, pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu w roku 2016 na terenach będących w administrowaniu Zarządu Terenów Publicznych

Data publikacji: 2 grudnia 2015


Usługa ochrony terenów i obiektów znajdujacych się w Dzielnicy Śródmieście w Warszawie administrowanych przez ZTP

Data publikacji: 26 listopada 2015


Wykonanie prac związanych z remontami awaryjnymi i cząstkowymi jezdni i chodników w 2016 r na ulicach gminnych i pozostałych terenach będących w administrowaniu Zarządu Terenów Publicznych

Data publikacji: 26 listopada 2015


Utrzymanie porządku i czystości na terenie Pasażu Handlowego Hale Mirowskie zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Plac Mirowski 1, w tym sprzątanie biura administracji oraz obsługa czterech szaletów

Data publikacji: 18 listopada 2015


Usługa konserwacji oraz usuwania awarii instalacji i urządzeń elektrycznych na terenie Pasażu Handlowego Hale Mirowskie w Warszawie oraz usuwania awarii instalacji i urządzeń elektrycznych na 11 parkingach administrowanych przez ZTP

Data publikacji: 16 listopada 2015


Modernizacja ulicy Lewartowskiego na odc. ul. Karmelicka - ul. Zamenhofa wraz z budową zatok postojowych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy - etap I

Data publikacji: 6 listopada 2015


Wykonanie dekoracji świątecznych na terenach będącychy w administrowaniu Zarządu Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy

Data publikacji: 26 października 2015


Usługa prowadzenia całodobowych parkingów strzeżonych zlokalizowanych w dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

Data publikacji: 24 października 2015


Wykonanie nasadzeń uzupełniających i montaż wygrodzeń ochronnych na terenach administrowanych przez ZTP w Dzielnicy Śródmiescie w Warszawie

Data publikacji: 30 września 2015


Wykonanie przebudowy instalacji oświetlenia i remont chodników na ulicy Wspólnej na odcinku ul. Emilii Plater - ul. Chałubińskiego w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy

Data publikacji: 25 września 2015


Dostawa energii elektrycznej do obiektów znajdujących się w administrowaniu ZTP w Warszawie na terenie Dzielnicy Śródmieście

Data publikacji: 22 września 2015


Wykonanie remontu ulicy Kawalerii w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

Data publikacji: 28 sierpnia 2015


Wykonanie remontu nawierzchni bitumicznej jezdni na ul. Niskiej na odc. ul. Dubois - Karmelicka w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

Data publikacji: 7 sierpnia 2015


Wykonanie remontu ulic Kościelnej i Pieszej w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy - etap I

Data publikacji: 17 lipca 2015


Wykonanie remontu nawierzchni chodników na ul. Kubusia Puchatka w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

Data publikacji: 10 lipca 2015


Remont konserwatorski elementów metalowych i kamiennych oraz otoczenia Pomnika Chwała Saperom znajdującego się w Al. Stanka u wylotu na Wisłostradę w Warszawie

Data publikacji: 19 czerwca 2015


Wykonanie remontu ulicy Koźlej w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy.

Data publikacji: 15 czerwca 2015


Wykonanie wielobranżowego projektu budowlano-wykonawczego niezbędnego do przeprowadzenia stabilizacji skarpy i muru oporowego w strefie ul. Brzozowej i przeprowadzenia remontu nawierzchni ul. Brzozowej w Warszawie oraz pełnienie nadzoru utorskiego podczas realizacji projektu

Data publikacji: 2 czerwca 2015


Wykonanie remontu ulicy Oleandrów w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.l

Data publikacji: 1 czerwca 2015


Wykonanie umocnienia skarpy warszawskiej na terenie Parku Jazdów w Warszawie (etap II zadania)

Data publikacji: 27 kwietnia 2015


Wykonanie remontu ulic: Piekarskiej, Rycerskiej, Wąski Dunaj i Placu Zamkowego wraz z Dziedzińcem Trókątnym przy Placu Zamkowym oraz remont schodów przy Placu Zamkowym, na terenie Starego Miasta w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

Data publikacji: 31 marca 2015


Wykonanie i dostawa 1600 szt. żeliwnych słupków blokujących typu Syrenka H=80 cm, przeznaczonych do zamontowania na ulicach gminnych na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

Data publikacji: 19 marca 2015


Konserwacja murów obronnych Starego Miasta znajdujących się na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

Data publikacji: 12 marca 2015


Obsadzenia roślinami sezonowymi oraz pielęgnację waz i kwietników usytuowanych na ulicach na obszarze Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

Data publikacji: 6 marca 2015


Remont konserwatorski pomnika Kardynała Stefana Wyszyńskiego znajdującego się przy ul. Krakowskie Przedmieście i pomnika Juliusza Słowackiego znajdującego się na Placu Bankowym w Warszawie na terenie Dzielnicy Śródmieście

Data publikacji: 19 lutego 2015


Budowa placu zabaw na Skerze Batalionu AK Zaremba-Piorun przy ul. Wspólnej róg ul. Poznańskiej w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

Data publikacji: 6 lutego 2015


Wykonanie projektów budowlano - wykonawczych remontu wraz z pełnieniem nadzorów autorskich dla ulic: Kawalerii, Miechowskiej i Al. Róż, położonych ww Dzielnicy Śródmieście w Warszawie.

Data publikacji: 6 lutego 2015


Zaprojektowanie i wykonanie remontu instalacji technologicznej w pomieszczeniu technicznym fontanny Syrenka Warszawska na Rynku Starego Miasta w Warszawie

Data publikacji: 4 lutego 2015


Bieżąca konserwacja pomników, miejsc pamieci i obiektów małej architektury znajdujących się w administrowaniu ZTP na terenie Dzielnicy Śródmieście w Warszawie

Data publikacji: 28 stycznia 2015


Konserwacja, przeglądy i bieżące remonty placów zabaw i obiektów rekreacyjnych będących w administrowaniu Zarządu Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście w Warszawie

Data publikacji: 9 grudnia 2014


Wykonanie prac remontowych i awaryjnych w obiektach budowlanych znajdujących się w administrowaniu ZTP w Warszawie na terenie Dzielnicy Śródmieście

Data publikacji: 8 grudnia 2014


Konserwacja iluminacji pomników i innych obiektów w tym architektonicznych oraz konserwacja oświetlenia terenów, będących w administracji Zarządu Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

Data publikacji: 8 grudnia 2014


Utrzymanie oraz wykonanie nowego oznakowania poziomego, pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu w roku 2015 na terenach będących w administrowaniu Zarządu Terenów Publicznych

Data publikacji: 5 grudnia 2014


Prace porządkowo-ogrodnicze w otoczeniu pomników i miejsc pamięci narodowej powierzony Zarządowi Terenów Publicznych lub znajdujących się na terenach administrowanych przez ZTP w Dzielnicy Sródmiescie m.st. Warszawy

Data publikacji: 5 grudnia 2014


Wykonanie prac związanych z remontami awaryjnymi i cząstkowymi jezdni i chodników w 2015 r na ulicach gminnych i pozostałych terenach będących w administrowaniu ZTP

Data publikacji: 4 grudnia 2014


Konserwacja i bieżące remonty zdrojów wody oligoceńskiej będących w administrowaniu ZTP w Warszawie

Data publikacji: 4 grudnia 2014


Usługa wykonania serwisu technicznego oraz prac konserwacyjnych instalacji, urządzeń i automatyki zamontowanych w Galerii i na terenie Skweru Hoovera położonego przy ul. Krakowskie Przedmieście w Warszawie

Data publikacji: 3 grudnia 2014


Dostawa paliwa gazowego do gazowych latarni ulicznych znajdujących się na ulicach: Agrykola i Jezierskiego, znicza znajdującego się przy Grobie Nieznanego Żołnierza na Placu Piłsudskiego, budynku na terenie Skweru Hoovera przy ul. Krakowskie Przedmieście 60A w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

Data publikacji: 26 listopada 2014


Utrzymanie czystości i sprzątanie terenu Pasażu Handlowego - Hale Mirowskie - zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Plac Mirowski 1, w tym sprzatanie biura administracji oraz obsługa czterech szaletów.-

Data publikacji: 21 listopada 2014


Dostawa paliwa gazowego do gazowych latarni ulicznych znajdujących się na ulicach Agrykola i Jezierskiego, znicza znajdującego się przy Grobie Nieznanego Żołnierza na Placu Piłsudskiego, budynku na terenie Skweru Hoovera przy ul. Krakowskie Przedmieście 60A na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

Data publikacji: 11 listopada 2014


Wykonanie projektu, zakup, zainstalowanie i uruchomienie dekoracji świątecznej na ulicy Agrykola, Rynku Mariensztackim i Placu Grzybowskim oraz zainstalowanie i uruchomienie dekoracji świątecznych znajdujących się w posiadaniu Zamawiającego

Data publikacji: 11 listopada 2014


Usługa prowadzenia całodobowych parkingów strzeżonych zlokalizowanych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

Data publikacji: 21 października 2014


Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych remontu wraz z pełnieniem nadzorów autorskich dla ul. Bugaj odc. ul Mostowa-Steinkellera, Jazdów, Kościelnej, Koźlej i Oleandrów położonych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

Data publikacji: 17 października 2014


Wykonanie remontu ulicy Świętojerskiej na odc. ul. Bonifraterska - ul. Freta w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

Data publikacji: 29 sierpnia 2014


Wykonanie wymiany nawierzchni bitumicznej jezdni na ulicach Frascati odc. ul. F. Nullo - ul. Wiejska i Wiejskiej odc. ul. Prusa - ul. Matejki, położonych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

Data publikacji: 14 sierpnia 2014


Wymiana nawierzchni bitumicznej jezdni na ulicach Frascati odc. ul. F. Nullo - ul. Wiejska i Wiejskiej odc. ul. Prusa - ul. Matejki, położonych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

Data publikacji: 30 lipca 2014


Wykonanie remontu nawierzchni ul. Przyrynek w Dzielnicy Śródmieście w Warszawie

Data publikacji: 28 lipca 2014


Wykonanie prac naprawczych na placach zabaw administrowanych przez ZTP

Data publikacji: 18 lipca 2014


Wykonanie remontu placów zabaw zlokalizowanych przy ul. Franciszkańskiej 10, al. Solidarności 91, ul. 29 listopada 3, ul. Czerniakowskiej 126a w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawa

Data publikacji: 16 lipca 2014


Wykonanie remontu ścian oporowych i umocnieniu przyległej do nich skarpy zlokalizowanych na obszarze Skarpy Warszawskiej na terenie Parku Jazdów w Warszawie (etap I zadania)

Data publikacji: 11 lipca 2014


Dostawa i montaż elementów małej architektury na terenach administrowanych przez ZTP w Dzielnicy Śródmieście w Warszawie

Data publikacji: 9 lipca 2014


Remont ulicy Hożej na odc. ul. Krucza - Plac Trzech Krzyży w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy - etap II wymiana nawierzchni.

Data publikacji: 9 lipca 2014


Wykonanie remontu ogrodzenia z bramą Łazienek Północnych wzdłuż ul. Agrykola w Warszawie

Data publikacji: 4 lipca 2014


Wykonanie prac naprawczych na placach zabaw administrowanych przez ZTP

Data publikacji: 26 czerwca 2014


Wykonanie remontu ścian oporowych i umocnienie przyległej do nich skarpy zlokalizowanych na obszarze Skarpy Warszawskiej na terenie Parku Jazdów w Warszawie (etap I zadania)

Data publikacji: 25 czerwca 2014


Wykonanie prac naprawczych na placach zabaw administrowanych przez ZTP

Data publikacji: 9 czerwca 2014


Remont ul. Elektoralnej w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

Data publikacji: 3 czerwca 2014


Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia gazowego na ulicach Dziekania, Kanonia i Jezuickiej w Warszawie oraz wykonanie demontażu oświetlenia elektrycznego

Data publikacji: 21 maja 2014


Wprowadzenie organizacji ruchu na czas multimedialnych pokazów fontann oraz przywracanie stałej organizacji ruchu w rejonie Nowego Miasta w Warszawie.

Data publikacji: 4 kwietnia 2014


Bieżąca konserwacja pomników znajdujących się w administrowaniu ZTP na terenie Dzielnicy Śródmieście w Warszawie

Data publikacji: 31 marca 2014


Opracowanie programu konserwatorskiego i użytkowego wraz z wieloletnim planem pielęgnacji szaty roślinnej Ogrodu Krasińskich po zakończeniu prac rewaloryzacyjnych oraz wykonanie szczegółowych ekspertyz dendrologicznych dla części drzew

Data publikacji: 27 marca 2014


Wykonanie remontu nawierzchni placu wokół Pomnika Powstania Warszawskiego znajdujacego się na pl. Krasińskich w Warszawie

Data publikacji: 7 marca 2014


Wykonanie remontu ulic: Celnej, Dawnej, Dziekaniej, Jezuickiej, Kanoniej, Świętojańskiej i Zapiecek na terenie Starego Miasta w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

Data publikacji: 4 marca 2014


Konkurs na opracowanie koncepcji modernizacji Placu Małachowskiego w Warszawie

Data publikacji: 28 lutego 2014


Modernizacja ulicy Mysiej na odcinku ulicy Brackiej do ulicy Nowy Świat w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

Data publikacji: 24 lutego 2014


Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych remontu pięciu placów zabaw zlokalizowanych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawa

Data publikacji: 18 lutego 2014


Wykonanie i dostawa 1600 szt. żeliwnych słupków blokujących typu "Syrenka" h=80 cm, przeznaczonych do zamontowania na ulicach gminnych na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

Data publikacji: 12 lutego 2014


Wykonanie prac związanych z utrzymaniem czystości, utrzymaniem zimowym oraz pielęgnacją zieleni niskiej na ulicach gminnych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy na tzw. obszarze ulicznym A,B,C w latach 2014-2017

Data publikacji: 11 lutego 2014


Usunięcie graffiti oraz wykonanie zabezpieczenia powierzchni przed graffiti w tym usunięcie graffiti z powierzchni zabezpieczonych z obiektów znajdujących się w adm ZTP na terenie Dzielnicy Śródmieście w Warszawie

Data publikacji: 10 lutego 2014


Wykonanie wielobranżowego projektu budowlano-wykonawczego remontu Parku Jazdów w Warszawie

Data publikacji: 6 lutego 2014


Obsadzenie roślinami sezonowymi oraz pielęgnacja waz i kwietników usytuowanych na ulicach gminnych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

Data publikacji: 4 lutego 2014


Serwis dekoracji świątecznej zainstalowanej na Starym i Nowym Mieście oraz na Pl. Grzybowskim w Dzielnicy Śródmieście 22.01.2014 r.

Data publikacji: 22 stycznia 2014


Konserwacja i bieżące remonty fontann, sieci i urządzeń wodno-kanalizacyjnych znajdujących się w Dzielnicy Śródmieście w Warszawie

Data publikacji: 23 grudnia 2013


Utrzymanie porządku i czystości na terenie Pasażu Handlowego Hale Mirowskie zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Plac Mirowski 1, w tym sprzątanie biura administracji oraz obsługa czterech szaletów.

Data publikacji: 4 grudnia 2013


Ochrona budynku siedziby Zarządu Terenów Publicznych usytuowanego w Warszawie na terenie Dzielnicy Śródmieście, przy ul. Podwale 23

Data publikacji: 28 listopada 2013


Utrzymanie oraz wykonanie nowego oznakowania poziomego, pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu w roku 2014 na terenach będących w administrowaniu ZTP

Data publikacji: 27 listopada 2013


Wykonanie prac związanych z remontami awaryjnymi i cząstkowymi jezdni i chodników w 2014 roku na ulicach gminnych i pozostałych terenach będących w administrowaniu Zarządu Terenów Publicznych

Data publikacji: 26 listopada 2013


Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie kamienia upamiętniającego Mszę Papieską z dnia 9 czerwca 1991 r. na terenie Parku Agrykola w Warszawie u podnóża Zamku Ujazdowskiego w Warszawie

Data publikacji: 21 listopada 2013


Sprzątanie pomieszczeń biurowych ZTP zlokalizowanych przy ul. Podwale 23 w Warszawie

Data publikacji: 21 listopada 2013


Dostawa i montaż stylizowanych, żeliwnych koszy typu BARON na terenie Starego Miasta w Warszawie

Data publikacji: 18 listopada 2013


Zakup, zainstalowanie i uruchomienie dekoracji świątecznej na Rynku Nowego Miasta oraz zainstalowanie i uruchomienie dekoracji świątecznych znajdujących się w posiadaniu Zamawiającego.

Data publikacji: 8 listopada 2013


Usługa prowadzenia całodobowych parkingów strzezonych zlokalizowanych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

Data publikacji: 31 października 2013


Wykonanie prac ogrodniczo - porządkowych na obszarach administrowanych przez ZTP w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

Data publikacji: 25 października 2013


Konserwacja iluminacji pomników i innych obiektów w tym architektonicznych oraz konserwacja oświetlenia terenów, będących w administracji ZTP w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

Data publikacji: 23 października 2013


Wykonanie prac przy pielęgnacji, usuwaniu i sadzeniu drzew na ulicach i terenach gminnych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

Data publikacji: 22 października 2013


Dostawa energii elektrycznej do obiektów znajdujących się w administrowaniu ZTP w Warszawie na terenie Dzielnicy Śródmieście

Data publikacji: 15 października 2013


Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów wraz z pielęgnacją w trzyletnim okresie gwarancyjnym na terenach adm. przez ZTP w Dzielnicy Śródmieście w Warszawie.

Data publikacji: 9 października 2013


Wykonanie remontu ul. Hożej na odc. ul. Krucza - Pl. Trzech Krzyży w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy - etap I wymiana oświetlenia.

Data publikacji: 26 września 2013


Wykonanie remontu konserwatorskiego Pomnika Powstania Warszawskiego znajdującego się na pl. Krasińskich w Warszawie

Data publikacji: 28 sierpnia 2013


Wykonanie remontu schodów terenowych na skarpie przy ul. Wójtowskiej w Warszawie

Data publikacji: 27 sierpnia 2013


Dostawa i montaż elementów małej architektury na terenach administrowanych przez ZTP w Dzielnicy Śródmieście w Warszawie

Data publikacji: 5 sierpnia 2013


Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych: umocnienie skarpy warszawskiej, remontu schodów terenowych wraz z alejkami i infrastrukturą terenową podziemną i DFA parku oraz inwentaryzacją zieleni, projektem gospodarki istniejącej zieleni i projektem zieleni na terenie Parku Jazdów w Warszawie.

Data publikacji: 19 lipca 2013


Przebudowa przyłącza wodociągowego do istniejącej fontanny oraz sieci zraszającej na skwerze przed kinem Muranów przy ul. Andersa w Warszawie.

Data publikacji: 19 lipca 2013


Wykonanie nasadzeń uzupełniających i renowacji trawników oraz montaż i malowanie wygrodzeń ochronnych znajdujących się w adm. ZTP w Warszawie na terenie Dzielnicy Śródmieście

Data publikacji: 10 lipca 2013


Remont ulicu Wspólnej odc. Emilii Plater-Marszałkowska

Data publikacji: 10 lipca 2013


Wykonanie prac związanychz utrzymaniem czystości i oczyszczaniem zimowym na ulicach gminnych w Dzielnicy Sródmieście m. st. Warszawy - na tzw. obszarze ulicznym A,B,C.

Data publikacji: 8 lipca 2013


Renowacja i relokalizacja pamiątkowego głazu Zgrupowania Ruczaj wraz z zagospodarowaniem najbliższego otoczenia usytuowanego na skwerze u zbiegu ulic Pięknej i Mokotowskiej w Warszawie

Data publikacji: 18 czerwca 2013


Wymiana przewodów elektrycznych sterowania poziomem wody w zespole fontann Saper w parku przy ul. Wilanowskiej w Warszawie

Data publikacji: 14 czerwca 2013


Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich fontanny znajdującej się na Skwerze Batalionu AK Wigry przed kinem Muranów przy ul. Andersa w Warszawie

Data publikacji: 28 maja 2013


Wymiana rury filtracyjnej PCV dla fontanny podłużnej w parku u zbiegu ulic Górnośląskiej i Rozbrat oraz wymianę przewodów elektrycznych sterowania poziomem wody w zespole fontann Saper w parku przy ul. Wilanowskiej w Warszawie

Data publikacji: 9 maja 2013


Dostawa telefonów IP dostosowanych do wykorzystywanego przez Zamawiającego systemu telekomunikacyjnego Cisco Unified Communications Manager w wersji 8.x.

Data publikacji: 23 kwietnia 2013


Wprowadzanie organizacji ruchu na czas multimedialnych pokazów fontann oraz przywracanie stałej organizacji ruchu po pokazach w okresie 03.05.2013 - 28.09.2013 w rejonie Nowego Miasta w Warszawie

Data publikacji: 12 kwietnia 2013


Remont Rynku Starego Miasta oraz ul. Piwnej i Szeroki Dunaj na terenie Starego Miasta w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

Data publikacji: 21 marca 2013


Wykonanie remontu placów zabaw zlokalizowanych przy ul. Dubois 4, ul. Dzielnej 5, ul. Pańskiej 3 w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawa

Data publikacji: 15 marca 2013


Usunięcie graffiti z powierzchni zabezpieczonych przed graffiti oraz usunięcie graffiti z powierzchni niezabezpieczonych wraz z wykonaniem zabezpieczenia powierzchni przed graffiti na obiektach budowlanych znajdujących się w administrowaniu ZTP w Warszawie na terenie Dzielnicy Śródmieście

Data publikacji: 11 lutego 2013


Obsadzenie roślinami sezonowymi oraz pielęgnacja waz i kwietników usytuowanych na ulicach gminnych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

Data publikacji: 11 lutego 2013


Konserwacja i bieżące remonty fontann, sieci i urządzeń wodno-kanalizacyjnych znajdujacych się w Dzielnicy Śródmieście w Warszawie

Data publikacji: 1 lutego 2013


Serwis dekoracji świątecznej zainstalowanej na Staryn i Nowym Mieście oraz na Pl. Grzybowskim w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

Data publikacji: 22 stycznia 2013


Wykonanie i dostawa 1550 szt żeliwnych słupków blokujących typu Syrenka h = 80 cm, przeznaczonych do zamontowania na ulicach gminnych na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

Data publikacji: 22 stycznia 2013


Zakup energii elektrycznej na rok 2013 dla budynku usytuowanego na terenie Skweru Hoovera przy ul. Krakowskie Przedmieście 60 A w Warszawie.

Data publikacji: 15 listopada 2012


Wykonanie modernizacji-rewaloryzacji Ogrodu Krasińskich w Warszawie.

Data publikacji: 14 września 2012


Wykonanie prac remontowo-konserwatorskich związanych z odtworzeniem części zabytkowego ogrodzenia i bramy Ogrodu Krasińskich znajdujących się od strony ul. Bohaterów Getta w Warszawie

Data publikacji: 29 marca 2012


Zakup energii elektrycznej dla budynku usytuowanego na terenie Skweru Hoovera położonego przy ul. Krakowskie Przedmieście w Warszawie

Data publikacji: 29 listopada 2011