Szczegóły: przetarg nieograniczony

Wykonanie remontu ulicy Koźlej w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy.

Status: ogłoszony

Data ogłoszenia: 15 czerwca 2015 10:29:21