Szczegóły: przetarg nieograniczony

Wprowadzenie stałej organizacji ruchu dla dopuszczenia jazdy rowerowej pod prąd na wybranych odcinkach ulic, dla projektu nr 110 budżetu partycypacyjnego 2017 r., w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, z podziałem na 2 części.

Status: ogłoszony

Data ogłoszenia: 21 września 2017 07:51:33