Szczegóły: przetarg nieograniczony

Bieżąca konserwacja pomników, miejsc pamieci i obiektów małej architektury znajdujących się w administrowaniu ZTP na terenie Dzielnicy Śródmieście w Warszawie

Status: ogłoszony

Data ogłoszenia: 28 stycznia 2015 10:41:11