Szczegóły: przetarg nieograniczony

Wykonanie modernizacji-rewaloryzacji Ogrodu Krasińskich w Warszawie.

Status: ogłoszony

Data ogłoszenia: 14 września 2012 16:00:36