Szczegóły: przetarg nieograniczony

Wykonanie projektu, zakup, zainstalowanie i uruchomienie dekoracji świątecznej na ulicy Agrykola, Rynku Mariensztackim i Placu Grzybowskim oraz zainstalowanie i uruchomienie dekoracji świątecznych znajdujących się w posiadaniu Zamawiającego

Status: ogłoszony

Data ogłoszenia: 11 listopada 2014 08:45:13