Szczegóły: przetarg nieograniczony

Dostawa oraz wykonanie dekoracji świątecznej na terenach będących w administrowaniu Zarządu Terenów Publicznych w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

Status: ogłoszony

Data ogłoszenia: 6 listopada 2017 12:41:19